เกี่ยวกับเรา

 

เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคคลที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม ได้รับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ กิจกรรมซึ่งนักศึกษานิเทศศาสตร์จัดทำในแต่ละปี และทางนักศึกษาสาขานิเทศสตร์ยังมีผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้รับชม

ข้ามไปยังทูลบาร์