ล้อมวงถก “ภาษาไทยเน็ต” หลากมิติกับการสร้างตัวตนความสำคัญของการใช้ภาษาไทยในสื่อโซเชียล เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรู้รักษ์ภาษาไทย 

     เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาไขภาษากับไทยสื่อ สาร “ภาษาไทยเน็ต : หลากมิติกับการสร้างตัวตน” โดยมี ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ ประธานสาขาวิชาภาษาไทยฯ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย บุคลากร นักศึกษา    และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ โรงละคร ม.ราชภัฏภูเก็ต

      เวทีสัมมนาที่จัดขึ้นนี้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาในสื่อโซเชียล โดยคณะวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญการใช้ภาษาไทยในสื่อ ได้แก่ นายธนรัตน์ กิตยาการ (ดีเจแมน) พิธีกรและดีเจ, อาจารย์พัชราภรณ์ คชินทร์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, นายซอวา ดอริ และ นายมัรวา ดอมิ แอดมินเพจตามติดชีวิตนักศึกษา 

      เนื้อหาในการสัมมนาได้มีประเด็นการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องในมิติของสื่อมวลชน ที่ต้องให้ความสำคัญทุกรายละเอียดทั้งการอ่านออกเสียงอักขระและการเขียน ร่วมด้วยการถ่ายทอดมุมมองของแอดมินเพจในฐานะของคนรุ่นใหม่ที่ใช้ศัพท์หรือที่เรียกกันว่า ‘ภาษาเน็ต’ ผ่านสื่อโซ -เชียลอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างตัวตน ชื่อเสียง

      จากการถ่ายทอดของแอดมินเพจตามติดชีวิตนักศึกษา ‘ภาษาเน็ต’ จึงถือเป็นกระแสทางวัฒนธรรมที่ถูกตั้งคำถามว่าเหมาะสมเพียงใด อีกทั้ง ‘ภาษาเน็ต’ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อค่านิยมและการรับรู้ในการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ดังนั้น สาขาวิชาฯ จึงใช้เวทีดังกล่าวนี้เปิดโลกทัศน์ เปิดประเด็น และตั้งคำถามแก่ผู้เข้าร่วมในฐานะของผู้ใช้ภาษาไทย ในเรื่องการให้นิยามรูปแบบการใช้ภาษาไทยในรูปแบบใดให้ถูกต้องและเหมาะสมในบริบทต่างๆ

 

เรียบเรียง : ปาลิดา ศิริจันทร์

ที่มา : http://www.pkru.ac.th/th/news/news/35-breaking-news/thai-slang-seminar-2017-news

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์