นิเทศศาสตร์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านนิเทศศาสตร์ ณ บ้านบางโลง และเกาะนาคา เพื่อนำไปใช้ในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด เพื่อสื่อสารส่งเสริมการท่องเที่ยว

      เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านนิเทศศาสตร์” ณ บ้านบางโรง และ เกาะนาคาใหญ่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

      ในการเข้าร่วมโครงการนี้นักศึกษาจะได้รับฟังบรรยายจากวิทยากรด้านการ-บริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรง พร้อมกับได้เยี่ยมชม การสาธิตเรื่องกรรมวิธีการเพาะเลี้ยง หอยมุกตามวิถีธรรมชาติ ณ ฟาร์มเลี้ยงมุก “มงคล เพิร์ล” เกาะนาคาใหญ่

      ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากวิทยากรและประสบการณ์ตรงจากการเดินทางไปเยี่ยมชมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรงและเกาะนาคา      ไปใช้ในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด เพื่อสื่อสารส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรงและเกาะนาคา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ดำเนินการสอนโดย ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์  และรายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งดำเนินการสอนโดย ผศ.จิราพร ประสารการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

 

เรียบเรียง : ปาลิดา ศิริจันทร์

ที่มา : http://www.pkru.ac.th/th/news/news/35-breaking-news/thai-slang-seminar-2017-news

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์