นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “ทักษะการสื่อข่าวและรายงานข่าว”      เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดโครงการทักษะการสื่อข่าวและรายงานข่าว ในหัวข้อ “การปลูกฝังจริยธรรมในการนำเสนอข่าวผ่านสื่อเก่าและสื่อโซเชียลมีเดีย” โดยมี ผศ.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประ-ธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่เข้าร่วมโครงการ

      โครงการทักษะการสื่อข่าวและรายงานข่าวนี้ ได้รับเกียรติจาก นายญาณวุฒิ นลจิตต์ นักจัดรายการวิทยุคลื่น F.M. 106.5 yesterday เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การนำเสนอข่าวสารสื่อเก่าและสื่อโซเชียลมีเดีย” และการเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “การปลูกฝังจริยธรรมในการนำเสนอข่าวผ่านสื่อเก่าและสื่อโซเชียลมีเดีย” เพื่อควบคุมให้สื่อมวลชน ทำงานอย่างเที่ยงตรงต่อข้อเท็จจริง

      เมื่อสื่อมวลชนทำงานอย่างเที่ยงตรง สาธารณชนหรือผู้รับข้อมูลข่าวสารย่อมได้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ดังนั้น เพื่อให้ผู้รับข่าว สารได้ติดตามข่าวสารที่ถูกต้อง จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เลือกประกอบอาชีพสื่อมวลชนรู้ถึงหลักการในการทำงานของหน้า ที่สื่อมวลชน ควบคู่กับการมีคุณธรรม และจริยธรรมในการเป็นผู้สื่อข่าวที่ดีต่อไป

 

เรียบเรียง : จุฑาทิพย์  เชื่อมแก้ว

http://www.pkru.ac.th/th/pkru-channel/67-video/tv-phuket-social-media-discussions-may-2017

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์