ตัวแทน นศ.นิเทศฯมรภ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์โดยการสนับสนุนจาก (กสทช.)     ตัวแทน นศ.นิเทศฯมรภ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีสถาบันนำร่อง จำนวน 36 แห่งทั่วประเทศ ระดมความคิดเห็นผลการทำงานของสถาบันการศึกษาในแต่ละภาค ในส่วนคนทันสื่อของภาคใต้นั้น ส่วนมากได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นน้องๆวัยเรียน ตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย-ระดับมหาวิทยาลัย นอกจากการจัดกิจกรรมพิเศษที่เดินสายไปให้ความรู้ จัดบอร์ด เล่นเกมกันตามโรงเรียนแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกหลากหลายกิจกรรมที่จะมาส่งเสริมให้โครงการนี้แข็งแรงขึ้น
เพื่อกระตุ้นกระบวนการรับสื่อ การคิดวิเคราะห์ การประเมิน และการมีส่วนร่วมกับสื่อ สะท้อนมุมมองต่างๆภายในสถาบันการศึกษาและในพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

ข้ามไปยังทูลบาร์